YÖRÜKKIRKA KÖYÜ
 
  ANA SAYFA
  DÜĞÜN TARİHLERİ
  YÖRÜKKIRKA İSİM LİSTESİ
  GÜNCEL HABERLER
  UNUTAMADIKLARIMIZ
  RESİMLER
  KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ
  KÖYÜMÜZDE ÇEVRİLEN FİLMLER
  KLİPLER
  KÖYDEN VİDEO
  YÖRESEL OYUNLAR
  SAĞLIK
  SPOR ŞANS OYUNLARI
  T.C. SORGU-SSK HİZMET DÖK.
  HAVA DURUMU-GAZETE
  ÇOCUKLAR İÇİN OYUN
  İLGİNÇ BİLGİLER
  İLGİNÇ RESİMLER
  OYUNLAR-FIKRA
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  FORUM
  YÖNETİCİ GİRİŞİ
Tüm Hakkı Saklıdır...Baki ÖZDEMİR
KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ
Yörükkırka köyünün tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Kütahyadan Germiyan oğulları beyliğine mensup olan bir grubun oturduğu, sonradan İran-Horasan'dan kara keçili Yörüklerden kırk kişilik bir gurubun gelerek köye yerleştiği biliniyor.Köyün adı Kırkyörük olarak anılmaya başlar. Zaman içinde Yörükkırka olarak kayıtlara geçmiştir. Köye ilk yerleşenler Şabanlar Sülalesinin Kara Keçili Yörüklerden olduğu bilinir.

Köye sonradan gelenler sülale olarak
Azizler Sakarı Samrı'dan
Aşçılar Sucattin'den
Cangazlar EskişehirOdunpazarı(Karapınar)'dan
Değirmenciler Bavurdu'dan
Haydarlar Sakarı İnhisar'dan
İbramcıklar Mamucadan
Kürt Haydar Tunceli'den
Mistanlar Kütahya Bayat'tan
Sarılar Karkın'dan
Sökmenliler Kütahya Sökmen'den
Ümmetler Kayapınar'dan
Yakuplar Kütahya Domaniç'ten
Yenialiler Ilıca'dan gelmiştir.

Yörük Kırka, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yörük Kırka köyünde, Pir Ahmet Efendi, Koçu Baba, Seyyid Battal Gazi, Hüseyin Gazi ve Şücaaddin Veli ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. “Gaip Erenler Tekkesi” , “Ali İhsan Tekkesi” , “Evsim Tekke”(Efsun Baba) , “Arap Tekkesi” ve “İbrahim Tekke” ziyaretleri, köydeki kutsal mekânlardır. 2003 yılında yapılan saha çalışmalarında köylüler, köyün ilk yerleşim bölgesinin, “Hacı Hüseyin Kayalığı” olduğunu belirtmişlerdir.

Köyün büyük çoğunluğu şehire taşınmış olmakla beraber köyde ikamet edenler 50 hane olup, Köy halkı hayvancılık ve tarımla geçimini sağlar. Köyün arazisinin büyük çoğunluğu sulak arazi olup verimli topraklara sahiptir. Köyümüzün şehire uzaklığı 36 km dir.

ALEVİ KÖYLERİ

1- KARATEPE: Karatepe köyü, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Karatepe köyünde yöredeki Garip Musa ocaklıları tarafından “pir” ve “rehber” olarak kabul edilen Garip Musa ocaklı dede aileleri yerleşiktir. Karatepe köyünde aynı zamanda Garip Musa Ocağı talip grupları da yaşamaktadır. Karatepe köyünün Kara Hasan Çiftliği mahallesinde Doğu Anadolu Bölgesinden göçle gelmiş Baba Mansur ve Pir Sultan ocaklarına bağlı talip grupları da bulunmaktadır. Karatepe köyü eski mezarlıktaki, Zülfikar Dede, yeni mezarlıktaki Yeşil Dede ve Kızılcık Ali Dede’ lere ait mezarlar, köylüler tarafından kutsal kabul edilen ziyaretgâhlardır. Karatepe köyünün yeni mezarlığında aynı zamanda bir dilek ağacı da bulunmaktadır.

2- SARIKAVAK: Sarıkavak köyü, Alpu ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Sarıkavak köyünde yöredeki Garip Musa ocaklıları tarafından “pir” ve “rehber” olarak kabul edilen Garip Musa ocaklı dede aileleri yaşamaktadır. Sarıkavak köyünde aynı zamanda Garip Musa ve Hıdır Abdal Ocaklarına bağlı talip grupları bulunmaktadır. Sarıkavak’taki Hıdır Abdal Ocağı talip grubu, Yozgat, Deremumlu köyünde yerleşik Hıdır Abdal ocaklı dedelerine bağlıdır. Sarıkavak köyünde kutsallık atfedilen mekânların başında köy mezarlığındaki “Ateşoğlu Dede” ziyareti gelmektedir.

3- GÖKÇEOĞLU: Gökçeoğlu köyü, Alpu ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Gökçeoğlu köyündeki Alevi-Bektaşi grup, Karatepe, Yayıklı (Koşmat) ve Yahnikapan köyleri ile Doğu Anadolu Bölgesinden göçle gelenlerden oluşmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinden göç ederek Gökçeoğlu köyüne yerleşen Alevi-Bektaşi grup, Baba Mansur Ocağı’na bağlıdır. Günümüzde Gökçeoğlu köyünde yerleşik Alevi-Bektaşilerin tümü Garip Musa Ocağı’na bağlıdır. Gökçeoğlu Alevi-Bektaşileri yakınlığı dolayısıyla Karatepe köyündeki ayin-i cemlere düzenli olarak katılmaktadırlar. Köylüler her yıl düzenli olarak Seyyid Battal Gazi zaviyesini ziyaret etmektedirler. Gökçeoğlu, Karatepe ve Sarıkavak köylerine ait arazinin ortasında yer alan Çal Tepe’deki “Çal Baba” ziyareti üç köydeki Alevi-Bektaşi kitleler tarafından kutsanan bir mekândır. Gökçeoğlu köyü Alevi-Bektaşileri her yıl düzenli olarak Hıdrellez’de “Çal Baba” yı ziyaret etmektedirler.

4- YAYIKLI (KOŞMAT): Yayıklı, Alpu ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yayıklı köyünde Hacı Ali Turabi, Cibali Sultan ve Garip Musa ocaklarına bağlı talip grupları bulunmaktadır. Yayıklı köyünde yöredeki Garip Musa ocaklıları tarafından “rehber” olarak adlandırılan Garip Musa ocaklı dede aileleri de yerleşiktir. Yayıklı köyünde geçmiş dönemde Hıdır Abdal ocaklı dede ailesi de yaşamıştır. Bu dede ailesi daha sonra Topkaya köyüne yerleşmiştir. Yayıklı köyünde “Koşmat Dede” ziyareti ve Küçük Çal Tepesi’ndeki iki mezar, kutsallık atfedilen mekânlardır.

5- TOPKAYA: Topkaya, Mahmudiye ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi topluluklardan oluşmaktadır. Topkaya köyünde Hıdır Abdal ocaklı dede ailelerinin yanında yöredeki Garip Musa ocaklıları tarafından “rehber” olarak adlandırılan dede aileleri de yaşamaktadır. Topkaya köyünde Garip Musa ve Hıdır Abdal ocaklarına bağlı talip grupları da yerleşiktir. Topkapı köyü, Yahnikapan köyünden göç eden kitleler tarafından kurulmuştur. Topkaya köyündeki “Uzun Mezar” ve “Uzun Hızır” ziyaretleri köylülerin kutsal kabul ettiği mekânlardır.

6- KAYMAZYAYLA: Kaymazyayla, Mahmudiye ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. 2003 yılında köyde yapılan saha çalışmalarında köylüler asıl ocak aidiyetlerinin Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli Sultan) Ocağı olduğunu belirtmişlerdir. Köy nüfusu, Bulgaristan’dan göç edip Kaymazyayla’ya yerleştikten sonra Hacı Bektaş Çelebileri ile ilişkili Hızır Samut Ocağı’na bağlanmışlardır. Kaymazyayla köyündeki “Gül Baba Türbesi” köylüler tarafından sık sık ziyaret edilen kutsal mekânlardandır.

7- YEŞİLYURT: Yeşilyurt, Mahmudiye ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yeşilyurt köyünde, yöredeki Garip Musa ocaklılarının “pir” ve “rehber” olarak adlandırdıkları dede aileleri yerleşiktir. Yeşilyurt köyünde Garip Musa Ocağı talip grupları da yaşamaktadır.

8- DOĞANÇAYIR: Doğançayır, Seyitgazi ilçesine bağlı bir belde olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Doğançayır beldesinde Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ocaklı dede ailelerinin dışında Şücaaddin Veli, Seyyid Battal Gazi, Garip Musa, Hıdır Abdal Sultan ve Sultan Söylemez ocaklarına bağlı talip grupları yerleşik durumdadır. Sultan Söylemez Ocağı talip grubunun ayin-i cem hizmetlerini yürütmek için ocak dedeleri, Kırıkkale, Delice, Meşeyayla (Cingeyli) köyünden gelmektedir. Doğançayır beldesinde, Kırkkız, Arap Tekke ve Melik Gazi kutsal kabul edilen mekânlardır.

9- BÜYÜKDERE: Büyükdere, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Büyükdere köyünde Hacıbektaş Çelebilerine bağlı Hızır Samut Ocağı talip grubu yerleşiktir. “Karaman Tekke”, Büyükdere Alevi-Bektaşilerinin kutsal kabul ettikleri mekânlardandır.

10- YAHNİKAPAN: Yahnikapan, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yahnikapan köyünde yöredeki Garip Musa ocaklıları tarafından “pir” olarak adlandırılan Garip Musa ocaklı dede ailelerinin dışında Garip Musa ve Hıdır Abdal Sultan ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. Yahnikapan köyünde “Şah Pabucu” olarak tanınan bir sağıltma (şifa) ocağı da vardır. Yöredeki birçok felç hastası “Şah Pabucu” sağıltma ocağını ziyaret etmektedir. “Şah Pabucu” Yahnikapan köyünde Mansurlar sülalesi tarafından muhafaza edilmektedir.

11- HARMANDALI: Harmandalı, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Harmandalı köyünde yöredeki Garip Musa ocaklılarının “rehber” olarak adlandırdıkları dede ailelerinin dışında Garip Musa, Hıdır Abdal Sultan ve Hacı Bektaş Çelebilerine bağlı Hızır Samut ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir.

12- SARI SUNGUR: Sarı Sungur, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Sarı Sungur köyü 1940’lı yıllarda bir çiftlik iken Sarıkavak köyünde yerleşik “Cansızlar” sülalesi tarafından satın alınmıştır. Bu tarihten sonra Sarıkavak köyündeki Cansızlar ailesi, Sarı Sungur köyüne yerleşmiştir. Sarı Sungur köyünde Hıdır Abdal Sultan ve Garip Musa ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir.

13- GÜLPINAR (MAMUCA): Gülpınar, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Mamuca köyünde Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan), Şücaaddin Veli, Seyyid Battal Gazi, Koçu Baba ve Garip Musa ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. “Kavacık Tekke” ve “Kahveci Baba” adlarıyla anılan kutsal mekân, Mamucu köyü Alevi-Bektaşilerince kutsal kabul edilen mekânlardandır.

14- ARSLANBEYLİ: Arslanbeyli (Şücaaddin), Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Arslanbeyli köyü, Alevi-Bektaşi inanç-dede ocakları içerisinde önemli bir yere sahip Şücaaddin Veli Ocağı’ nın merkezidir. Arslanbeyli köyünde Şücaaddin Veli’nin türbe ve zaviyesi yer almaktadır. Köyde Şücaaddin Veli ocaklı dede ailesinin yanında Seyyid Battal Gazi, Koçu Baba ve Pir Ahmet Efendi ocaklı dede aileleri de yerleşiktir. Arslanbeyli’de aynı zamanda Şücaaddin Veli, Seyyid Battal Gazi, Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ocaklarına bağlı talip toplulukları da yaşamaktadır. Mürvet Ali Paşa (Timurtaş Paşa) Türbesi, Genç Abdal, Ekmekçi Baba, Abdal Musa, Menezgâh Baba, Tokmakçı Baba, Delikli Taş ve Çilehane Arslanbeyli köyündeki kutsal mekânlardır. Ayrıca Arslanbeyli köyü arazisi içerisinde yer alan Ahmet-i Üryan (Ahmet-i Taryan) adıyla anılan ziyaret de kutsal kabul edilen mekânlardandır.

15- ÜÇSARAY: Üçsaray, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Üçsaray köyünde Hamza Şıh, Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan), Koçu Baba ve Şah Ahmet Sultan ocaklarına bağlı talip toplulukları yerleşik durumdadır. Hamza Şıh ocaklı dedeleri, Afyon, Sandıklı ilçesinden, Şah Ahmet Sultan ocaklı dedeleri, Isparta, Senirkent ilçesinden dedelik görevi için gelmektedir. Üçsaray köyündeki “Elveren Tekke”, “Ziyaret Tekke”, “Ali Kıran” ve “Okul Tekke” önemli kutsal mekânlardır.

16- AKİN: Akin, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Akin köyünde Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan), Seyyid Battal Gazi ve Hüseyin Gazi ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. “Bayıklar Tekke” ve “Beşir Dede” köydeki kutsal mekânlardır.

17- YARBASAN: Yarbasan, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yarbasan köyü Alevi-Bektaşileri, Hüseyin Gazi Ocağına bağlıdır. “Koca Çuluf Ana”, “Küçük Çuluf Ana” (Küçük Tekke), “Çakılı Baba” ve “Sarıkız Tekke” köy’ deki kutsal mekânlardır.

18- ERİKLİ: Erikli, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Erikli köyünde Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ve Hüseyin Gazi ocaklarına bağlı talip toplulukları yerleşiktir. Erikli köyündeki kutsal mekânlar arasında “Sarıkız” ve “Garipçe Tekke” yi saymak mümkündür.

19- İKİZOLUK: İkizoluk, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. İkizoluk köyünde Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) Ocağı’na bağlı talip grubu yerleşiktir. İkizoluk köyündeki kutsal mekânlar, “Tokuş Baba”, “Bitlacı Dede” ve “Kızıl Sivri Dede”dir.

20- ÇÜRÜTTÜM: Çürüttüm, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Çürüttüm köyünde Karpuzu Büyük Hasan Dede, Garip Musa, Hüseyin Gazi, Pir Ahmet Efendi ve Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. “Pir Baba”, Çürüttüm köyündeki kutsal mekânlardandır.

21- SALİHLER: Salihler, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Salihler köyünde Bulgaristan’dan XIX. yüzyılda göç etmiş Ali Koç Baba Ocağı’na bağlı talip grubu yerleşiktir.

22- BÜYÜKYAYLA: Büyükyayla, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Büyükyayla Köyü’nde XIX. yüzyıl’da Bulgaristan’dan göç etmiş olan Ali Koç Baba Ocağı talip grubu yerleşiktir. Büyükyayla Köyü’nde Ali Koç Baba ocaklı dede ailesi de yaşamaktadır.

23. KARACALIK: Karacalık, Seyitgazi ilçesine bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Karacalık Köyü’nün merkezinde Alevi ve Sünni inançlı topluluklar beraber yaşamaktadır. Karacalık Köyü’nün merkezindeki Alevi-Bektaşi grup, Hüseyin Gazi Ocağı talibidir. Karacalık Köyü’nün Üçbaşlı mahallesinin nüfusu ise Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Üçbaşlı mahallesi Alevi-Bektaşileri, Hüseyin Gazi ve Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ocaklarına bağlı talip gruplarından oluşmaktadır.

24. MUSALAR: Musalar, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Musalar Köyü Alevi-Bektaşileri, Hüseyin Gazi Ocağı’na bağlı talip topluluğundandır.

25. AVDAN: Avdan merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Avdan Köyü’nde Şücaaddin Veli, Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ve Hüseyin Gazi ocaklarına bağlı talip toplulukları yerleşiktir. “Arap Tekke”, “Erenler Tekke”, “Hüsam Dede”, “Dağ Yolu Tekke”, “Haydar Tekke”, “Kurbağalık Tekke”, “Tepesi Kuru Tekke” ve “Çam Ardı Tekke” köydeki kutsal mekânlardır.

26- AYVACIK: Ayvacık, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Ayvacık köyünde, Şücaaddin Veli, Hüseyin Gazi ve Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. “Arifler Tekkesi”, “Ayvacık Tekkesi”, “Çal Tekke”, “Konaklar Tekkesi” ve “Ebide Tekke” köydeki kutsal mekânlardır.

27- KAYACIK: Kayacık, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Kayacık köyündeki Alevi-Bektaşi grup, Hüseyin Gazi Ocağı talibidir. Kayacık köyündeki kutsal mekânlar içerisinde, “Arap Tekke”yi saymak mümkündür.

28- AŞAĞI ILICA: Aşağı Ilıca, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Aşağı Ilıca köyünde Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan), Hüseyin Gazi, Seyyid Battal Gazi ve Koçu Baba ocaklarına bağlı talip toplulukları yerleşiktir. “Koyunlu Baba”, “Türkmencik Dede”, “Hacı Dede” ve “Dutlu Tekke” köydeki kutsal mekânlardır.

29- AKÇAKAYA: Akçakaya, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Akçakaya köyünde, yöredeki diğer Alevi grupların “Gir de Görlüler” olarak tanımladığı Bektaşiler yerleşiktir. Akçakaya köyü Bektaşileri, Bektaşiliğin “Babagân” koluna bağlıdır. Akçakaya köyünde Bektaşiliğin “Çelebiyân” koluna bağlı aileler de vardır. Bu ailelerin dedeleri, Hacı Bektaş Çelebilerine bağlı Hızır Samut ocaklı dedelerdir. Köyde Hüseyin Gazi ve Seyyid Cemal Sultan ocaklarından talip toplulukları da yerleşiktir. “Çilhane” (Çilehane), “Emirce Dede” ve “Ardıç Tekke” köydeki kutsal mekânlardır.

30- YÖRÜK KIRKA: Yörük Kırka, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yörük Kırka köyünde, Pir Ahmet Efendi, Koçu Baba, Seyyid Battal Gazi, Hüseyin Gazi ve Şücaaddin Veli ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. “Gaip Erenler Tekkesi” , “Ali İhsan Tekkesi” , “Evsim Tekke” , “Arap Tekkesi” ve “İbrahim Tekke” ziyaretleri, köydeki kutsal mekânlardır. 2003 yılında yapılan saha çalışmalarında köylüler, köyün ilk yerleşim bölgesinin, “Hacı Hüseyin Kayalığı” olduğunu belirtmişlerdir.

31- YENİ SOFÇA: Yeni Sofça, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yeni Sofça köyünde Koçu Baba, Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ve Pir Ahmet Efendi ocaklarına bağlı talip toplulukları yerleşiktir. “Pamuk Dede” ve “Kara Dede” köydeki kutsal mekânlardır.

32- KARGIN: Kargın, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Kargın köyünde Pir Ahmet Efendi Ocağına mensup dede ailesinin dışında Pir Ahmet Efendi, Seyyid Battal Gazi, Koçu Baba ve Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ocaklarına bağlı talip toplulukları yerleşik haldedir. “Cafer Dede” köydeki en önemli kutsal mekândır.

33- YUKARI ÇAĞLAN: Yukarı Çağlan, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yukarı Çağlan köyünde Hacı Bektaş Çelebilerine bağlı Hızır Samut, Garip Musa ve Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ocaklarına bağlı talip toplulukları yerleşiktir.

34- AŞAĞI ÇAĞLAN: Aşağı Çağlan, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Aşağı Çağlan köyünde Hacı Bektaş Çelebilerine bağlı Hızır Samut, Garip Musa ve Arzumanlı ocaklarından talip grupları yerleşiktir.

35- KAYAPINAR: Kayapınar, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Bektaşi inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Kayapınar köyünde Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) ocaklı dede ailesinin dışında Hacı Bektaş Çelebilerine bağlı Hızır Samut, Şah İbrahim Veli, Garip Musa, Koçu Baba, Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) ve Hüseyin Gazi ocaklarına bağlı talip grupları yerleşiktir. “Kayapınar Dede” ve “Damlarca” köydeki kutsal mekânlardır.

36- YUKARI KARTAL: Yukarı Kartal, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Yukarı Kartal köyü Alevi-Bektaşileri, Seyyid Battal Gazi ve Öksüz Ali Baba ocaklarına bağlıdır. “Çığıl Dede”, köydeki en önemli kutsal mekândır.

37- GÜNDÜZLER: Gündüzler, merkez ilçeye bağlı bir belde olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı topluluklardan oluşmaktadır. Gündüzler beldesindeki Alevi-Bektaşi nüfus, Seyyid Battal Gazi ve Koçu Baba ocaklarına bağlı talip topluluklarından oluşmaktadır. “Gündüz Bey Türbesi”, Gündüzler’ deki en önemli kutsal mekândır.

38- BEYKÖY (ÖRENCİK MAHALLESİ): Örencik, Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyköy’ün mahallesidir. Örencik mahallesinde Alevi-Sünni inançlı topluluklar beraber yaşamaktadır. Köydeki Alevi-Bektaşi grup, Seyyid Battal Gazi Ocağına bağlı talip topluluğundandır.

39-KAVACIK: Kavacık, merkez ilçeye bağlı bir köy olup nüfusu, Alevi-Sünni inançlı gruplardan oluşmaktadır. Kavacık köyü Alevi-Bektaşileriyle yapılan görüşmelerde geçmiş dönemlerde ayin-i cem hizmetleri için dedelerin Doğançayır beldesinden geldiği belirtilmiştir. Bu durum Kavacık köyü Alevi-Bektaşilerinin Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) Ocağına bağlı talip grubundan olduğunu göstermektedir. Doğançayır beldesinde yerleşik dede ailesi, Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan) Ocağına mensuptur.

TARİH  
   
Reklam  
   
Yörükkırka Köyü Muhtarı  
  Yakup AKIN  
Yörükkırka Köyü Dernek Başkanı  
  İsmail ÇAM  
Yörükkırka Köyü Mahalle Meclisi Başkanı  
  Fahri ÖZDEMİR  
Bugün 6 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=